HelaSteel Oy:ssä on jo vuosia panostettu laadunhallintajärjestelmien kehittämiseen ja järjestelmät ovat sertifioituja. Toiminnanohjauksen, kuten tuotannon, ostotoiminnan ja verkostohallinnan kehitys on ollut merkittävässä asemassa yrityksessä. Myös henkilöstön kouluttamiseen ja työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, josta syystä HelaSteel onkin hitsaustekniikan halutuin kumppani. HelaSteel on myös merkittävällä tavalla mukana Cleantech yritysten verkostossa. Cleantechilla tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sellaisia teknologisia tai muita ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät ympäristöhaittoja.

Toimintajärjestelmä

> ISO 9001

Järjestelmä kattaa kaikki konsernin toiminnot; markkinointi-myynti, tuotekehitys, osto ja tuotanto sekä lisäksi tukitoiminnot.
Työterveys- ja työturvallisuus (TTT)- toiminnassa on kehittämisohjelmaa ja niille on asetetut tavoitteet

Ympäristöjärjestelmä

> ISO 14001

HelaSteel Oy on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja sekä pienentämään valmistamiensa metallituotteiden valmistuksen aiheuttamia
ympäristövaikutuksia.

Kantavat teräsrakenteet

> SFS-EN 1090
> ISO 3834-2

Hitsaustoimintaa koordinoi tuotantopäällikkö yhdessä hitsauskoordinoijan kanssa, jonka vastuulla on hitsaajien koulutus ja pätevöintien ylläpito sekä hitsauksen kehittäminen.
Hitsauskoordinoijan pätevyys osoitetaan riittävällä kokemuksella ja/tai koulutuksella.